International School Uwekind

We Celebrate 20 Years

IB Middle Years Programme

MYP e престижна международна програма, която се прилага от 6 до 10 клас и е създадена за ученици от 11 до 16 години.

Инструменти

MYP изисква от учителите да работят с богат инструментариум за планиране, преподаване и оценяване, който се прилага върху учебното съдържание на българската национална програма.

Учене

Ученето в осемте предметни области се основава на изграждането на понятийно мислене, а темите са поставени в глобален контекст.

Оценяване

Програмата прилага формиращо и обобщаващо оценяване по единни и ясни критерии, с които работят не само учителите, а и учениците.

Взаимодействие

Интердисциплинарното учене и мислене се насърчават чрез планирано взаимодействие между предмети, преподаватели и ученици.

Международни изпити

MYP завършва с международни изпити на английски език в края на 10 клас. Всеки Увекинд ученик създава създава персонален проект, електронно портфолио по език, дизайн или изкуства и се явява на онлайн изпити.

Diploma Programme

Учениците, завършили успешно програмата с желание продължават и в следващата степен – предуниверситетската програма IB Diploma Programme.

Как преподаваме

Ние учим в клас и извън класната стая, учим заедно и самостоятелно, изправяме се пред различни предизвикателства, решаваме проблеми и така развиваме умения

Проучване

Преподаването в Увекинд е основано на проучване и изследване.
i

Понятийно мислене

Преподаването е фокусирано върху развиване на понятийно мислене.

Глобален контекст

Поставяме темите, по които работим в глобален контекст.

Екипна работа и сътрудничество

Развиваме умения за екипна работа и сътрудничество.

Диференциран подход

Диференциран подход, който отговаря на потребностите на всеки ученик.

Обратна връзка

Формиращо и обобщаващо оценяване, което е в основата на обективна обратна връзка.

Следвайте ни

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non