International School Uwekind

We Celebrate 20 Years

International Primary Curriculum

IPC е гъвкава учебна програма, която се прилага от предучилищен до 5 клас и е създадена за деца от 5 до 11 години.

Интегриране

В Увекинд ние интегрираме IPC с националната учебна програма по творчески и ангажиращ всички участници в процеса на учене начин.

Теми

Програмата е структурирана по теми, които се адаптират към интересите и нивото на разбиране в три възрастови групи 5 – 7; 7 – 9; 9 – 11 години.

Оценяване

Оценяването се извършва от учителите, но в него са ангажирани и децата, с цел да са отговорни към ученето си и да осмислят нивото на уменията и знанията си.

Ангажираност на родителите

Родителите са ангажирани с ученето, за да осъществяват успешно връзката между ученето в класната стая и у дома.

Междупредметно взаимодествие

IPC поставя ясни цели, фокусирани върху отделния предмет, междупредметното взаимодействие и личностното развитие на децата.

Възпитаване

С всяка своя тема програмата дава възможност за възпитанието на децата в толерантност, познаване и уважение към различните култури.

Как преподаваме

Ние учим в клас и извън класната стая, учим заедно и самостоятелно, изправяме се пред различни предизвикателства, решаваме проблеми и така развиваме умения

Проучване

Преподаването в Увекинд е основано на проучване и изследване.
i

Понятийно мислене

Преподаването е фокусирано върху развиване на понятийно мислене.

Глобален контекст

Поставяме темите, по които работим в глобален контекст.

Екипна работа и сътрудничество

Развиваме умения за екипна работа и сътрудничество.

Диференциран подход

Диференциран подход, който отговаря на потребностите на всеки ученик.

Обратна връзка

Формиращо и обобщаващо оценяване, което е в основата на обективна обратна връзка.

Следвайте ни

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non