International School Uwekind

We Celebrate 20 Years

IB Diploma Programme

DP е предизвикателна академична програма, която подготвя учениците от 11 и 12 клас да продължат успешно образованието си в най-престижните университети по света.

Планиране

Учителите планират двете години на обучение като спазват изискванията на DP за учебно съдържание, оценяване и създаване на строго определени продукти, с които се проследява и доказва ефективността на ученето.

Учене

Учениците могат да структурират своята програма според личните си интереси и способности като избират предмети от шест групи, които изучават на две нива (стандартно и високо).

Оценяване

Оценяването в DP е основано на ясни критерии и дава не само обратна връзка, а и подпомага учителите и учениците при поставянето на точни цели и стратегии за подобряване на работата.

Взаимодействие

Интердисциплинарното учене и мислене се насърчават чрез планирано взаимодействие между предмети, преподаватели и ученици.

Международни изпити

Програмата завършва с изпити по всички предмети. Задължително е и създаването на разширено есе по избран предмет, есе по теория на познанието и завършена Creativity, Activity, Service програма.

Университет

Учениците, завършили успешно програмата, са желани студенти в най-престижните университети по цял свят.

Как преподаваме

Ние учим в клас и извън класната стая, учим заедно и самостоятелно, изправяме се пред различни предизвикателства, решаваме проблеми и така развиваме умения

Проучване

Преподаването в Увекинд е основано на проучване и изследване.
i

Понятийно мислене

Преподаването е фокусирано върху развиване на понятийно мислене.

Глобален контекст

Поставяме темите, по които работим в глобален контекст.

Екипна работа и сътрудничество

Развиваме умения за екипна работа и сътрудничество.

Диференциран подход

Диференциран подход, който отговаря на потребностите на всеки ученик.

Обратна връзка

Формиращо и обобщаващо оценяване, което е в основата на обективна обратна връзка.

Следвайте ни

Vestibulum lobortis. Donec at euismod nibh, eu bibendum quam. Nullam non